Kategorie

Ochrona danych osobowych. 

 

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów są przetwarzane przez Hydro-Systems Małgorzata Lipowska z siedzibą przy ul. Mickiewicza 91 lok 1, 87-100 Toruń.

Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy czyli wysłania zamówienia oraz czasu realizacji zamówienia

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

Prawa dostępu do danych:

Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronach www.hydro-systems.pl/sklep/twoje konto, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.)

Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)

rozporządzeniu z dnia 29.0.04 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

Polityka prywatności:

Hydro-Systems Małgorzata Lipowska właściciel sklepu hydro-systems zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego klienta hydro-systems  obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Hydro-Systems Małgorzata Lipowska nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ użytkowników swoich serwisów i sklepów.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy o nie zakładanie konta klienta w sklepie Hydro-systems, oraz nie dokonywanie zakupów w sklepie oraz nie korzystanie z żadnych serwisów, których właścicielem jest Hydro-Systems Małgorzata Lipowska

Dane Osobowe

W czasie korzystania ze sklepu hydro-systems możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu i realizowania zamówień. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

Zamawianie usług i produktów

Zamawianie usług i produktów oferowanych przez Hydro-systems Małgorzata Lipowska wymaga podania w odpowiednim formularzu pełniejszych danych adresowych. Pola obowiązkowe są oznaczone. Podanie niewłaściwych lub błędnych danych będzie skutkowało zablokowaniem konta. 

 

Cookies (Ciasteczka)

Niektóre obszary serwisów należących do Hydro-Systems Małgorzata Lipowska mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. 

 

W przypadku pytań proszę pisać:

sklep@hydro-systems.pl


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Promocje

Aktualnie brak promocji

Napisz do nas